Allmänt » Kalendarium


ElevLärare
V. 17 2014
21/4
Påsklov
21/4
Påsklov
21/4
22/4
Prov Moderna språk Tyska steg 3
kl. 08.30 - 12.00
22/4
Prov Moderna språk Tyska steg 3
kl. 08.30 - 12.00
22/4
23/4
Prov Moderna språk steg 2 och steg 4
kl. 08.30 - 12.00
23/4
Prov Moderna språk steg 2 och steg 4
kl. 08.30 - 12.00
23/4
24/4
Prov Moderna språk steg 3 (utom tyska)
kl. 08.30 - 12.00
Prov Moderna språk steg 1 på ämnets egna lektionstid
24/4
Prov Moderna språk steg 1 (utom tyska)
kl. 08.30 - 12.00
Prov Moderna språk steg 1 på ämnets egna lektionstid
24/4
25/425/425/4
26/426/426/4
27/427/427/4
V. 18 2014
28/4
Prov Kemi 1 Åk 2 NA och ÅK 3 TE
28/4
Prov Kemi 1 Åk 2 NA och ÅK 3 TE
28/4
29/4
Prov Åk 1 Engelska 5 C-del 80 minuter
29/4
Prov Åk 1 Engelska 5 C-del 80 minuter
29/4
30/430/430/4
1/5
Lovdag
1/5
Lovdag
1/5
2/5
Lovdag
2/5
Lovdag
2/5
3/53/53/5
4/54/54/5
V. 19 2014
5/5
Prov Åk 1 Provtid 120 minuter
Svenska 1 del B/Svenska som andraspråk 1 del B
5/5
Prov Åk 1 Provtid 120 minuter
Svenska 1 del B/Svenska som andraspråk 1 del B
5/5
6/5
Prov Åk 2 Engelska 6 C-del 100 minuter
Öppet hus 17-19
Prov åk 3 Fysik 2
Tid: kl. 08.00 - 12.00 inkl. lunch
6/5
Prov Åk 2 Engelska 6 C-del 100 minuter
Öppet hus 17-19
Prov åk 3 Fysik 2
Tid: kl. 08.00 - 12.00 inkl. lunch
6/5
7/5
Åk 3: Redovisning av gymnasiearbete
NT-dag
7/5
Åk 3: Redovisning av gymnasiearbete
NT-dag
7/5
8/5
Prov Åk 1 Provtid 180 minuter
Svenska 1 del C/Svenska som andraspråk 1 del C
8/5
Prov Åk 1 Provtid 180 minuter
Svenska 1 del C/Svenska som andraspråk 1 del C
8/5
9/59/59/5
10/510/510/5
11/511/511/5
V. 20 2014
12/5
Prov Åk 2 Engelska 6 del B 140 minuter
12/5
Prov Åk 2 Engelska 6 del B 140 minuter
12/5
13/513/513/5
14/5
Prov Åk 1 Engelska 5 del B 140 minuter
Kl. 8-12.30
Studiebesök för elever i miljö- och energikunskap (ca 20 elever från NA åk 3)
14/5
Prov Åk 1 Engelska 5 del B 140 minuter
Kl. 8-12.30
Studiebesök för elever i miljö- och energikunskap (ca 20 elever från NA åk 3)
14/5
15/5
Laborationsprov Kemi 1 för åk 2 NA och åk 3 TE
Tid: kl. 08.00 - 12.30 inkl. lunch
Prov Åk 3 (ca 50 elever) Ma 5
kl. 8-12 inklusive lunch
15/5
Laborationsprov Kemi 1 för åk 2 NA och åk 3 TE
Tid: kl. 08.00 - 12.30 inkl. lunch
Prov Åk 3 (ca 50 elever) Ma 5
kl. 8-12 inklusive lunch
15/5
16/5
Friluftsdag åk 1 Orientering
16/5
Friluftsdag åk 1 Orientering
16/5
17/517/517/5
18/518/518/5
V. 21 2014
19/519/519/5
20/5
Övernattning olika klasser åk 3
Nationellt prov Matematik 4
ca 20 elever från åk 3
Heldag
20/5
Övernattning olika klasser åk 3
Nationellt prov Matematik 4
ca 20 elever från åk 3
Heldag
20/5
21/5
Övernattning olika klasser åk 3
Prov Åk 2 Matematik 3C Heldag
21/5
Övernattning olika klasser åk 3
Prov Åk 2 Matematik 3C Heldag
APT
21/5
22/5
Övernattning olika klasser åk 3
Nationellt Prov Åk 2
(enstaka elever) Matematik 2C
Heldag
22/5
Övernattning olika klasser åk 3
Nationellt Prov Åk 2
(enstaka elever) Matematik 2C
Heldag
22/5
23/5
Prov Åk 1 Matematik 1C Heldag
23/5
Prov Åk 1 Matematik 1C Heldag
23/5
24/524/524/5
25/525/525/5
V. 22 2014
26/5
Prov Åk 2 Fysik 1 kl. 8-12 inklusive lunch
26/5
Prov Åk 2 Fysik 1 kl. 8-12 inklusive lunch
26/5
27/527/527/5
28/528/528/5
29/5
Kristi himmelfärdsdag
29/5
Kristi himmelfärdsdag
29/5
30/5
Lovdag
30/5
Lovdag
30/5
31/531/531/5
1/61/61/6
V. 23 2014
2/6
Åk 3 Generalrepetition av utspringet
2/6
Åk 3 Generalrepetition av utspringet
2/6
3/63/63/6
4/6
Avslutningslunch för åk 3 kl. 10.30
4/6
Avslutningslunch för åk 3 kl. 10.30
4/6
5/6
Studenterna har sin avslutning!
Utspring kl. 13.00
5/6
Studenterna har sin avslutning!
Utspring kl. 13.00
5/6
6/6
Sveriges nationaldag (lovdag)
6/6
Sveriges nationaldag (lovdag)
6/6
7/67/67/6
8/68/68/6
V. 24 2014
9/6
Studiedag
9/6
Studiedag
9/6
10/610/610/6
11/611/611/6
12/612/612/6
13/6
Läsårsavslutning
13/6
Läsårsavslutning
13/6
14/614/614/6
15/615/615/6
V. 25 2014
16/616/6
Utvärdering/planering
16/6
17/617/6
Utvärdering/planering
17/6
18/618/6
Utvärdering/planering
18/6
19/619/6
Utvärdering/planering
19/6
20/620/620/6
21/621/621/6
22/622/622/6
V. 26 2014
23/623/623/6
24/624/624/6
25/625/625/6
26/626/626/6
27/627/627/6
28/628/628/6
29/629/629/6
Kontaktpersoner
Våra utbildningar
Länkar
NTGYMNASIET
Mälarvägen 2
177 42 Järfälla
(+46) 8 5802 8310
lena.ferm@jarfalla.se