Allmänt » Kalendarium


ElevLärare
V. 33 2009
15/815/815/8
16/816/816/8
V. 34 2009
17/8
Uppstart/konferenser, planering
17/8
Uppstart/konferenser, planering
17/8
18/8
Uppstart/ konferenser, planering
APT
18/8
Uppstart/ konferenser, planering
APT
18/8
19/8
arbetslag/arbetsgrupper Planering
Planering
19/8
arbetslag/arbetsgrupper Planering
Planering
19/8
20/8
Skolstart för elever Upprop åk 1 kl. 9.30 i aulan
Introduktion åk 1 hela dagen
20/8
Skolstart för elever Upprop åk 1 kl. 9.30 i aulan
Introduktion åk 1 hela dagen
20/8
21/8
Skolstart kåk 2 kl.9.30
Introduktion åk 1-3 hela dagen
21/8
Skolstart kåk 2 kl.9.30
Introduktion åk 1-3 hela dagen
21/8
22/822/822/8
23/823/823/8
V. 35 2009
24/8
Skolstart åk 3 kl.9.00 lektioner enligt schemat EVT 15.00
Fotografering åk 1
24/8
Skolstart åk 3 kl.9.00 lektioner enligt schemat EVT 15.00
Fotografering åk 1
24/8
25/8
Samverkan
25/8
Samverkan
25/8
26/8
arbetslag/arbetsgrupper
26/8
arbetslag/arbetsgrupper
26/8
27/827/827/8
28/828/828/8
29/829/829/8
30/830/830/8
V. 36 2009
31/831/8
EVT 15.00
31/8
1/91/91/9
2/92/9
arbetslag/arbetsgrupper
2/9
3/93/93/9
4/9
Idrottsdag åk 1 - vandring
Projektdag åk 3.
Projektdag åk 2.
4/9
Idrottsdag åk 1 - vandring
Projektdag - åk 3.
Klassdag åk 2.
4/9
5/95/95/9
6/96/96/9
V. 37 2009
7/97/9
EVT 15.00
7/9
8/98/9
Elevråd
8/9
9/99/9
APT
9/9
10/910/910/9
11/911/911/9
12/912/912/9
13/913/913/9
V. 38 2009
14/9
Kompetensutv. Tobaksprojektet all personal, halvdag f.m EVT 15.00
14/9
Kompetensutv. Tobaksprojektet all personal, halvdag f.m EVT 15.00
14/9
15/9
Fysisk skyddsrond + PIS-rond/säkerhetsrond K
Matråd 14.00
Klasskonferens
SN3+TE3C Krakow 15-18 september
15/9
Matråd 14.00
Fysisk skyddsrond + PIS-rond/säkerhetsrond K
Klasskonferens
SN3+TE3C Krakow 15-18 september
15/9
16/9
Id B NV och TE3B friluftsliv och övernattning 16-17 september
16/9
fackmöten
Id B NV och TE3B friluftsliv och övernattning 16-17 september
16/9
17/9
Föräldramöte årskurs 1 19.00 i aulan
17/9
Föräldramöte årskurs 1 19.00 i aulan
17/9
18/918/918/9
19/919/919/9
20/920/920/9
V. 39 2009
21/921/9
EVT 15.00
21/9
22/9
Klasskonferens
22/9
Samverkan
Genomgång av handlingsplaner
Klasskonferens
22/9
23/9
Orientering åk 2
Exkursion till Tyresta Nationalpark NV1 och SN1
23/9
arbetslag/arbetsgrupper
Orientering åk 2
Exkursion till Tyresta Nationalpark NV1 och SN1
23/9
24/924/9
Klassråd
24/9
25/925/925/9
26/926/926/9
27/927/927/9
V. 40 2009
28/928/9
EVT 15.00
28/9
29/9
Skolkonferens
skolornas matematiktävling 08.00-14.00
29/9
Skolkonferens
skolornas matematiktävling 08.00-14.00
29/9
30/930/9
arbetslag/arbetsgrupper
30/9
1/101/101/10
2/102/102/10
3/103/103/10
4/104/104/10
V. 41 2009
5/10
FYB NV3 + TE3 8:00-12:00 inkl. lunch MaC SN3/TE3 08.00-12.00
5/10
EVT 15.00
FYB NV3 + TE3 8:00-12:00 inkl. lunch MaC SN3/TE3 08.00-12.00
5/10
6/10
MaB,C Åk2 8:00-12:00 inkl. lunch
6/10
Elevråd
Utb.nämnden
MaB,C Åk2 8:00-12:00 inkl. lunch
6/10
7/10
Prov språk steg 2 och 3 ämnets egna tim
7/10
APT
Prov språk steg 2 och 3 ämnets egna tim
7/10
8/10
Skolpolicy i Aulan åk 1 och 2
Forskardag Åk3
8/10
Skolpolicy i Aulan åk 1 och 2
Forskardag Åk3
8/10
9/109/109/10
10/1010/1010/10
11/1011/1011/10
V. 42 2009
12/1012/10
EVT 15.00
12/10
13/10
MaA åk1 8:00-12:00 inkl. lunch
13/10
MaA åk1 8:00-12:00 inkl. lunch
13/10
14/10
FyA åk2 8:00-12:00 inkl. lunch
14/10
arbetslag/arbetsgrupper
FyA åk2 8:00-12:00 inkl. lunch
14/10
15/10
MaD SN3/TE3 08.00-12.00
Prov språk steg 1 och 4 ämnets egna tim
15/10
MaD SN3/TE3 08.00-12.00
Prov språk steg 1 och 4 ämnets egna tim
15/10
16/1016/1016/10
17/1017/1017/10
18/1018/1018/10
V. 43 2009
19/10
Studieresa Spanien/GBr
19/10
EVT 15.00
Studieresa Spanien/GBr
19/10
20/10
Studieresa Spanien/GBr
20/10
Samverkan
Studieresa Spanien/GBr
20/10
21/10
Järfällamässan 12-15.30
Studieresa Spanien/GBr
21/10
arbetslag/arbetsgrupper
Järfällamässan 12-15.30
Studieresa Spanien/GBr
21/10
22/10
Studieresa Spanien/GBr
22/10
Studieresa Spanien/GBr
22/10
23/10
Studieresa Spanien/GBr
23/10
OMDÖMEN klara inför mitterminskonferenserna OMDÖMEN ordning & uppförande klara
Studieresa Spanien/GBr
23/10
24/1024/1024/10
25/1025/1025/10
V. 44 2009
26/10
STUDIEDAG
26/10
Eleverna lov Arbetsgrupper (Markn.föringingsmöte inför Älvsjö, datagr, kompetensutv.gr) Skolutveckling all personal,
Eleverna lov
OMDÖMEN klara inför mitterminskonferenserna!!!
26/10
27/10
STUDIEDAG
27/10
STUDIEDAG
Eleverna lov
OMDÖMEN klara inför mitterminskonferenserna!!!
27/10
28/10
Studiedag
28/10
Lov
OMDÖMEN klara inför mitterminskonferenserna!!!
28/10
29/10
Lov
29/10
Lov
OMDÖMEN klara inför mitterminskonferenserna!!!
29/10
30/10
Lov
30/10
Lov
OMDÖMEN klara inför mitterminskonferenserna!!!
30/10
31/1031/1031/10
1/111/111/11
V. 45 2009
2/11
Projektplan åk 3 inlämning
2/11
EVT 15.00
Mitterminskonferenser
2/11
3/113/11
Elevråd
Mitterminskonferenser
3/11
4/114/11
APT
Mitterminskonferenser
4/11
5/115/11
Mitterminskonferenser
5/11
6/116/116/11
7/117/117/11
8/118/118/11
V. 46 2009
9/11
Utvecklingssamtal schemabrytande halvdag (12:30-, förutom NV3c, TE3a, SN3 från 13:40)
Schemat bryts!!
9/11
EVT 15.00
Utvecklingssamtal schemabrytande halvdag (12:30-, förutom NV3c, TE3a, SN3 från 13:40)
Schemat bryts!!
9/11
10/11
Matråd 14.00 i matsalen
Utvecklingssamtal schemabrytande halvdag (12:30-)
Schemat bryts!!
10/11
Matråd 14.00 i matsalen
Utvecklingssamtal schemabrytande halvdag (12:30-)
Schemat bryts!!
10/11
11/1111/11
fackmöten
11/11
12/1112/11
Klassråd
12/11
13/1113/11
Kompetensutveckling för all personal alla skolor - Terry Ogden
13/11
14/1114/1114/11
15/1115/1115/11
V. 47 2009
16/1116/11
EVT 15.00
16/11
17/1117/1117/11
18/11
Nationellt prov Sv B 08.00-13.00 Inga lektioner efter provet
18/11
arbetslag/arbetsgrupper
Nationellt prov Sv B 08.00-13.00 Inga lektioner efter provet
18/11
19/11
Gymnasiemässa Älvsjö 13.00-14.30 Föreläsning av Non smoking generation i Aulan för årskurs 1
19/11
Gymnasiemässa Älvsjö
19/11
20/11
Gymnasiemässa Älvsjö
20/11
Gymnasiemässa Älvsjö
20/11
21/11
Gymnasiemässa Älvsjö
21/11
Gymnasiemässa Älvsjö
21/11
22/1122/1122/11
V. 48 2009
23/1123/11
EVT 15.00
23/11
24/1124/11
Elevråd
Samverkan
Klasskonferens
24/11
25/11
Prov språk steg 2 och 3 ämnets egna tim
Elevskyddsombudsutbildning
25/11
APT
Prov språk steg 2 och 3 ämnets egna tim
Elevskyddsombudsutbildning
25/11
26/1126/1126/11
27/11
SH analys TE1b, NV1a och SN1, 8-12 inkl. lunch
27/11
SH analys TE1b, NV1a och SN1, 8-12 inkl. lunch
27/11
28/1128/1128/11
29/1129/1129/11
V. 49 2009
30/11
ÖPPET HUS 18.00-20.00
30/11
EVT 15.00
ÖPPET HUS 18.00-20.00
30/11
1/12
FYB NV3 + TE3 8:00-12:00 inkl. lunch
1/12
Elevråd
Utb. Nämnden
Klasskonferens
FYB NV3 + TE3 8:00-12:00 inkl. lunch
1/12
2/122/12
arbetslag/arbetsgrupper
2/12
3/12
Prov språk steg 1 och 4 ämnets egna tim
3/12
Prov språk steg 1 och 4 ämnets egna tim
3/12
4/12
Åk 3 SACO mässan Älvsjö
4/12
ÅK 3 SACO mässan Älvsjö hela dagen
4/12
5/125/125/12
6/126/126/12
V. 50 2009
7/12
Prov iv-val
7/12
EVT 15.00
Prov iv-val
7/12
8/12
MaC SN3/TE3 och MaD nationellt prov SN3/TE3 08.00-13.00
Prov iv-val
Ma åk2 08.00-12.00
8/12
MaC SN3/TE3 och MaD nationellt prov SN3/TE3 08.00-13.00
Prov iv-val
Ma åk2 08.00-12.00
8/12
9/12
Prov iv-val
9/12
arbetslag/arbetsgrupper
Prov iv-val
9/12
10/12
Prov iv-val
10/12
Prov iv-val
10/12
11/12
MaA åk1 8:00-12:00 inkl. lunch
Prov iv-val
11/12
MaA åk1 8:00-12:00 inkl. lunch
Prov iv-val
11/12
12/1212/1212/12
13/1213/1213/12
V. 51 2009
14/1214/12
EVT 15.00
14/12
15/1215/12
Elevråd
15/12
16/1216/12
APT
Överiktlig genomgång av hemsidan.
16/12
17/1217/1217/12
18/12
Julavslutning
18/12
Julavslutning kl. 08.30 i Aulan
Julavslutning kl. 08.30 i Aulan för samtliga årskurser.

Välkomna
18/12
19/1219/1219/12
20/1220/1220/12
V. 52 2009
21/1221/1221/12
22/1222/1222/12
23/1223/1223/12
24/1224/1224/12
25/1225/1225/12
26/1226/1226/12
27/1227/1227/12
V. 53 2009
28/1228/1228/12
29/1229/1229/12
30/1230/1230/12
31/1231/1231/12
V. 53 2010
1/11/11/1
2/12/12/1
3/13/13/1
V. 01 2010
4/1
LOV
4/1
LOV
4/1
5/1
LOV
5/1
LOV
5/1
6/1
LOV
6/1
LOV
6/1
7/1
Skolstart för elever och lärare efter jullov
7/1
Skolstart för elever och lärare efter jullov
7/1
8/1
Bild: PARAFRAS
Extra insatt lektion i samråd med eleverna i klassen. Redovisning av examinationsuppgiften "Parafras"
8/18/1
9/19/19/1
10/110/110/1
V. 02 2010
11/111/1
EVT 15.00
11/1
12/112/112/1
13/113/1
arbetslag/arbetsgrupper
13/1
14/114/114/1
15/1
Höstterminens sista dag
15/1
Prov Fy A kl 8-12
Höstterminens sista dag
15/1
16/116/116/1
Kontaktpersoner
Våra utbildningar
Länkar
NTGYMNASIET
Mälarvägen 2
177 42 Järfälla
(+46) 8 5802 8310
lena.ferm@jarfalla.se